La carrera

La carrera és la base de molts entrenaments. És una activitat completa, saludable i natural. La seva pràctica és possible a qualsevol edat, per a qualsevol persona, independentment de la condició física.

Cal començar progressivament, alternant la marxa amb la carrera fins que aquesta es faci de forma natural.

En la seva pràctica és més important la regularitat que la intensitat de l’esforç per aconseguir una progressió en l’estat de forma.