Tarifes - Escoles i Classes

Classes particulars SocisNo socis
Pàdel/Tennis (1 persona) 50 min. 32 € 42 €
Pàdel/Tennis (1 persona)  Abonament de 10 classes 268 € 357 €
Pàdel/Tennis (2 persones) 50 min. 40 €52 €
Pàdel/Tennis (2 persones) Abonament de 10 classes 340 €442 €
Pàdel/Tennis (3 persones) 50 min. 47 €58 €
Pàdel/Tennis (3 persones) Abonament de 10 classes 400 €493 €

 

Classes col·lectives TrimestralSocisNo socis
Escola inf. Pàdel 2 dies/setmana 125 €199 €
Escola adult Pàdel dies/setmana 149 €199 €
Escola adult Tennis 1 dia/setmana 110 €150 €
Serveis SocisNo socis
Lloguer raqueta   1,50 € 2,50 €
Pot de pilotes   0,50 €0,50 €
Lloguer tovallola   0,50 €2 €
Llum pistes exteriors (1 hora) 0 €4 €
Guixeta vestuaris (anual) 80 €-
Pistes esportivesNo socis
Pàdel1 hora pista 22€