Horaris Pàdel

Horari escola infantil de pàdel

L’escola infantil de pàdel està dividida en grups en funció del nivell.

Grup A: Iniciació 
Dilluns17:30 a 18:30
Dissabte12:00 a 13:00
Grup B: Iniciació                                         
Dimecres17:30 a 18:30
Dissabte12:00 a 13:00
Grup C: Perfeccionament                           
Dimecres18:30 a 19:30
Dissabte11:00 a 12:00
Grup D: Competició 
Dilluns18:30 a 19:30
Dissabte10:00 a 11:00
Grup E: Èlit                       
 
Divendres17:30 a 18:30
Dissabte09:00 a 10:00
                                  
 
  
  

 

Horari escola pàdel adult (iniciació i perfeccionament)

GRUP A: Perfeccionament Dimarts i dijous   9:30 a 10:30
GRUP B: Iniciació Dimarts i dijous 10:30 a 11:30
     
GRUP C: Iniciació Dimarts i dijous 17:30 a 18:30
GRUP D: Perfeccionament - Iniciació
Dimarts i dijous 18:30 a 19:30
GRUP E: Perfeccionament
Dimarts i dijous 19:30 a 20:30